PRIVACY POLICY

นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบาย ความเป็นส่วนตัวนี้นำมาใช้กับ www.voodoothaishop.com (“ไซต์”) และข้อมูลส่วนตัวที่วูดู (“เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) รวบรวมเกี่ยวกับท่าน วูดูเป็นสมาชิกของบริษัทในเครือของ บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย) จำกัด (“BIG IDEA CORPORATE (THAILAND) CO.,LTD.”) ท่านจะยอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยการใช้ไซต์ หากท่านมิยอมรับเงื่อนไขใดๆ ของนโยบายนี้ กรุณาอย่าใช้ไซต์

 

กรุณาสังเกตว่าอาจจะแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวโดยการประกาศฉบับปรับปรุง ให้ทันสมัย ณ ที่นี้ บนไซต์ โดยท่านได้รับการชี้แนะให้ตรวจเช็คนโยบายความเป็นส่วนตัวด้วยหลักเกณฑ์ปกติ

 

การเก็บข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้
เมื่อท่านเยี่ยมชมไซต์ เราจะบันทึกการเยี่ยมชมของท่านเท่านั้น และจะไม่เก็บข้อมูลระบุตัวบุคคลได้ใดๆ (อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับท่านและระบุตัวท่าน) จากท่านเว้นแต่จะแจ้งไว้เป็นประการอื่น โดยเราใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีคล้ายคลึงกันเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ งานไซต์ของท่าน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านคุกกี้เป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่สามารถเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ของท่านเพื่อจุดประสงค์ในการรับข้อมูลโครงแบบ (configuration information) และการวิเคราะห์นิสัยการค้นดูของท่าน โดยคุกกี้สามารถช่วยให้ท่านปลอดภัยจากการลงทะเบียนอีกครั้งเมื่อเข้าเยี่ยม ชมเว็บไซต์ซ้ำ โดยทั่วไปจะใช้ติดตามความพึงใจของท่านอันเกี่ยวกับสาระสำคัญของเว็บไซต์ ท่านอาจจะปฏิเสธที่จะยอมรับคุ๊กกี้ (โดยดัดแปรตัวเลือกอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวเนื่องกันหรือค้นดูความพึงใจของ ระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน) แต่หากท่านดำเนินการเช่นนั้น ท่านอาจจะไม่สามารถใช้ประโยชน์หรือกระตุ้นฟังก์ชันที่มีอยู่บางฟังก์ชันบน ไซต์ของเราให้ทำงานได้

 

ประเภทข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ที่เก็บรวบรวม 
บางครั้งอาจจะขอให้ท่านให้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของท่าน (“ข้อมูลส่วนตัว”) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ชื่อ เพศ อายุ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ ที่อยู่บ้าน ที่อยู่อีเมล์  ข้อมูลบัตรเครดิต เลขที่บัญชีธนาคาร ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ครัวเรือน ดอกเบี้ยและกิจกรรมซึ่งเป็นที่นิยม เป็นต้น เพื่อที่จะเพลิดเพลินกับการบริการที่เราเสนอ จุดประสงค์พิเศษสำหรับข้อมูลส่วนตัวของท่านที่อาจจะใช้นั้นจะอ้างในคำแถลง การเก็บข้อส่วนตัวของท่านภายใต้ด้านล่างรวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนตัวสำหรับการตลาดทางตรง
ความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่าน
ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่ท่านให้กับเราไว้นั้นจะได้รับการป้องกันบนเว็บไซต์ของเราด้วยการเข้าถึงที่ควบคุมโดยบุคลากรซึ่งได้ รับอนุญาตเท่านั้น โดยเรารักษาการป้องกันทางกายภาพ เทคนิคและบริหารที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวที่ท่านซึ่งให้กับเรา จากการทำลายอันมิได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมายและเป็นการบังเอิญ การสูญหาย การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การเข้าถึง การเปิดเผยหรือการใช้งานและรูปแบบที่ผิดกฎหมายอื่นๆ ของการดำเนินการ (processing) ไซต์ อาจจะมีการเชื่อมโยงหลายมิติกับเว็บไซต์อื่นจัดให้โดยบุคคลภายนอก โดยเราไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้หรือเนื้อหาที่มีอยู่ ในเว็บไซต์เหล่านั้น ทันทีที่ท่านออกจากเว็บไซต์ เราไม่สามารถรับผิดชอบในการคุ้มครองและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใดๆ ซึ่งท่านให้ไว้ ท่านจึงควรจะใช้ความระมัดระวังและพิจารณาคำแถลงความเป็นส่วนตัวสำหรับ เว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม

 

คำแถลงความเป็นส่วนตัว
ในฐานะลูกค้ารายหนึ่งของวูดู ท่านอาจจะจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับเราเมื่อท่านสมัครกับเรา และ / หรือ บอกรับเป็นสมาชิกกับเราสำหรับการบริการ และ / หรือ ผลิตภัณฑ์ ("การให้บริการ (Services)") หากข้อมูลส่วนตัวของท่านไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง เราอาจจะไม่สามารถให้การบริการหรือให้การให้บริการต่อเนื่องแก่ท่าน
เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นความลับตลอดเวลา นโยบายและระเบียบปฏิบัติของเราเกี่ยวกับการเก็บ การรักษา การเปิดเผย การโอน ความปลอดภัยและการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวนั้นตามที่แถลงไว้ในคำแถลงความเป็น ส่วนตัวนี้

 

ในคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ เงื่อนไขดังต่อไปนี้จะมีความหมายดังต่อไปนี้:
"บริษัท ในเครือของเรา" – หมายถึง บริษัทภายใน บริษัท วีดี คอส จำกัด (VD COS CO.,LTD.) ซึ่งดำเนินธุรกิจการให้บริการหรือสินค้าค้าปลีก

"บริษัท สาขาของเรา" – หมายถึง การดำเนินการขายปลีกทั้งหมดภายใต้ บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย) โดยเสนอสินค้าหรือบริการให้กับผู้บริโภค รวมถึง ผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพ

"สินค้า หรือบริการค้าปลีก" – หมายถึง การขายสินค้าหรือบริการเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ (ไม่ว่าจะผ่านช่องทางออนไลน์หรือรูปธรรม): ผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพ 

เราตกลงว่าข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่ท่านให้กับเรานั้น เราอาจจะใช้และเก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้ และเพื่อจุดประสงค์อื่นตามแต่อาจจะตกลงกันระหว่างท่านและเรา หรือกฎหมายกำหนดเป็นครั้งคราว:
• การให้บริการ
• การวิเคราะห์ การทวนสอบและ / หรือตรวจสอบเครดิต การชำระเงิน และ / หรือ สถานะของท่านอันเกี่ยวกับการให้บริการ
• การดำเนินการคำสั่งชำระเงินใดๆ สินเชื่อการหักบัญชีโดยตรง (direct debit facilities) และ / หรือ สินเชื่อที่ท่านขอ
• การทำให้ท่านสามารถใช้งานบัญชีของท่านประจำวัน และ / หรือ การเก็บจำนวนเงินที่ยังไม่ได้ชำระไว้ในบัญชีของท่านเกี่ยวกับการให้บริการ
• การดำเนินการแยกประเภทและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เราสามารถเข้าใจถึง คุณลักษณะและพฤติกรรมการซื้อได้ดีขึ้น และให้บริการอื่นๆ ได้ดีขึ้นซึ่งปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน และช่วยให้เราเลือกสินค้าและบริการอันน่าจะเป็นความสนใจแก่ท่าน
• การสื่อสารเป็นปกติจากเราด้วยรายละเอียดของการให้บริการและผลประโยชน์ของการให้บริการแก่ท่าน
• การบริหารจัดการ การดำเนินการและการรักษาสมรรถภาพการให้บริการ
• การวิจัยในการปรับปรุงการบริการและการออกแบบการบริการใหม่หรือการปรับปรุง การบริการที่มีอยู่ที่ให้โดยเรา บริษัทสาขาของเราหรือบริษัทในเครือของเราแก่ท่าน
• การวิเคราะห์เชิงพฤติกรรมรวม
• การตรวจสอบคำร้องและธุรกรรมอันไม่ชอบมาพากลและต้องสงสัย
• การป้องกันหรือการสืบค้นอาชญกรรม
• การเปิดเผยตามกฏหมายกำหนด

 

เราขอใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน (รวมถึง ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่และที่อยู่อีเมล์และข้อมูลอื่นใดของท่านที่ได้ให้กับเราไว้เมื่อท่าน ลงทะเบียน) สำหรับการตลาดทางตรงให้กับท่าน (ไม่ว่าทางไปรษณีย์ อีเมล์ โทรศัพท์ บริการส่งข้อความสั้นหรือสิ่งที่คล้ายกัน) เช่นกันเกี่ยวกับ:
• การเสนอและการส่งเสริมจากเรา
• การเสนอและการส่งเสริมนำเสนอโดยบริษัทสาขาของเราหรือบริษัทในเครือของเรา
• การเสนอและการส่งเสริมอื่นๆ จากผู้ค้าบุคคลภายนอกที่เราประสานงานด้วยเพื่อนำเสนอผลประโยชน์ให้กับลูกค้า ของเราเกี่ยวกับประเภทผลิตภัณฑ์หรือบริการดังต่อไปนี้:
• สินค้าหรือบริการค้าปลีก (ตามที่ระบุไว้ข้างต้น)
• พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (รวมถึง นโยบายการชำระเงินและการซื้อขายและการขายโดยการประมูลออนไลน์)

 

ท่านมีสิทธิในการ:
• ตรวจสอบว่าเราดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือไม่
• เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เราดูแลอยู่
• ขอให้เราแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวซึ่งไม่ถูกต้องให้เป็นปัจจุบัน
• สืบหานโยบายและระเบียบปฏิบัติของเรา (เป็นครั้งคราว) เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว
• คัดลอกจากข้อมูลการตลาดทางตรงที่ได้รับจากเราเมื่อใดก็ตามเรามีสิทธิที่จะคิดค่าธรรมเนียมอันเหมาะสมสำหรับการดำเนินการ (processing) การร้องขอในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวใดๆ

 

การร้องขอเกี่ยวกับเรื่องข้างต้นจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษร (ส่งทางไปรษณีย์หรืออีเมล์) หากท่านมีข้อซักถามเกี่ยวกับคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา สามารถติดต่อได้ที่:

 

บริการลูกค้า  
บริษัท วีดี คอส จำกัด 
ที่อยู่ : 40/20 หมู่9 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพ ประเทศไทย 10530
หมายเลขโทรศัพท์ : (+66)2 136 9563 (จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30 น.)
หมายเลขโทรสาร : (+66)2 136 9564
Line ID : @voodoothai
เว็บไซต์ : www.voodoothai.com
อีเมล : corporate_info@bigidea.co.th

 

หากท่านต้องการที่จะเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลที่ระบุได้เป็นการส่วนตัวของ ท่านซึ่งท่านได้ให้เราผ่านอินเตอร์เน็ต ท่านอาจจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้ผ่านเว็บไซต์โดยการเข้าสู่ระบบไปยังประวัติส่วนตัวของท่าน